حکایت جالب

by admin

حکایت جالب 

دستگاه بنام کمک سیستم زنده گی

( Life support system )

چند وقتی بود در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان(شفاخانه) معروف ، بیماران یک تخت بخصوص در حدود ساعت ۱۱ صبح روزهای یکشنبه جان می سپردند و این موضوع ربطی به نوع بیماری و شدت وضعف مرض آنان نداشت 

این مسئله باعث شگفتی پزشکان آن بخش شده بود به طوری که بعضی آن را با مسائل ماورای طبیعی و بعضی دیگر با خرافات و ارواح و اجنه و موارد دیگر در ارتباط می دانستند.کسی قادر به حل این مسئله نبود که چرا بیمار آن تخت درست در ساعت ۱۱ صبح روزهای یکشنبه می میرد

 به همین دلیل گروهی از پزشکان متخصص بین المللی برای بررسی موضوع تشکیل جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر بالاخره تصمیم بر این شد که در اولین یکشنبه ماه ، چند دقیقه قبل از ساعت ۱۱ در محل مذکور برای مشاهده این پدیده عجیب و غریب حاضر شوند 

در محل و ساعت موعود ، بعضی صلیب کوچکی در دست گرفته و در حال دعا بودند، بعضی دوربین فیلمبرداری با خود آورده و  

دو دقیقه به ساعت ۱۱ مانده بود که نظافتچی (پاک کار) در وقت معینۀ روز یکشنبه وارد اتاق شد. دوشاخه برق دستگاه حفظ

حیات 

دستگاۀ بنام کمک سیستم زنده گی

( Life support system ) 

را از پریز(ساکت) برق درآورد و دوشاخه جاروبرقی خود را به پریز(ساکت) زد و مشغول پاک کاری شد

 بلاخره معلوم گردید که پاک کا ر باعث مرگ آنها شده بود