هوتل مخصوص مرده ها در ژاپن افتتاح شد

by admin

هوتل مخصوص مرده ها در ژاپن افتتاح شد

در ژاپن به تازگی هوتلی افتتاح شد که مخصوص مرده گان هست بله درست خواندید هوتل مرده گان ، شاید برای شما هم عجیب باشد اما در این هوتل مراسم های مخصوص شادی مرده گان در مقابل دوستان و بستگان انها و البته مرده گان برگزار میکند هزینه (مصارف) اقامت مرده گان در این هوتل شبی ۱۵۷ دلار است