چهار تست جالب (تست 30 ثانیۀ)1

by admin

تست اول

یك تست جالب (تست 30 ثانیۀ)

این مطلب را تا آخر بخوانید و به اتفاقی که می افتد کمی فکر کنید (30 ثانیه بیشتر وقت نمی گیرد

لطفا به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید

نتیجه چیست؟

2+2

4+4

8+8

16+16

خیلی سریع عددی بین 12 تا 5 انتخاب کنید. انتخاب کردید؟

حالا بروید پایین

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یک مرتبۀ دیگر عمیقآ فکر کنید بعدآ جواب را ببینید

 .

 .

 .

 .

.

.

.

.

.

.

عدد انتخابی شما 7 بود؟

این آزمایش توسط یکی از محققان برجسته در زمینه مطالعات ذهنی در امریکا، پرفسور “مک کین” انجام شده است

در این آزمایش با طرح 4 سوال اول ذهن شما شرطی شده و در هنگام انتخاب عددی بین 12 تا 5 ابتدا ذهن این دو عدد را جمع می کند یعنی 17 ولی 17 بین دو عدد 12 تا 5 نیست. ذهن اتوماتیک به عدد 7 می رسد که از 5 هم بزرگتر است

این آزمایش انقلاب بزرگی در آزمایشات رفتاری ذهن نسبت به آموخته های ما از دوران کودکی و اجتماع و آنچیزی که شبانه روز از طریق رسانه ها به ما میرسد ایجاد کرده است

طبق نتیجه تحقیقات مردم وقتی ذهنشان شرطی شد از انتخاب یا تفکر در جهت دیگر می ترسند و در دراز مدت استقلال فکری هرکس مسائل پیرامونش می شود نه تفکرات واقعی خودش

 

 تست دوم

تست هوش ساده اما پیچیده

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟
5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4

 5 = ؟

.

.
برای مشاهده جواب به ادامه مطلب بروید…
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

یک مرتبۀ دیگر عمیقآ فکر کنید

بعدآ جواب را ببینید

.

.

.

.

.

.

.

جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:5=1

نتیجه‌گیری اخلاقی:
مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید

تست سوم

یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز

آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید

1

 در متن زیر ( سی ) را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2

 اگر درمتن بالا حرف ( سی)  را پیدا کردید، حالا 6 را پیدا کنید

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999699999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999

3

 حالا حرف ( ان )  رابیابید. کمی مشکل‌ تر از قسمت‌های بالا می‌باشد

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

این یک شوخی نیست.
اگر قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت.
مغز شما عملکرد خوبی دارد و ازبیماری آلزایمر در امان خواهید بود

تست چهارم

دهقان و گوسفندان

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت

و با 3 گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت

او چند گوسفند به شهر برده بود؟

1) 32     2) 34      3) 38       4) هیچ کدام

.

.

.

.

یک مرتبۀ دیگر عمیقآ فکر کنید بعدآ جواب را ببینید

 .

 .

 .

.

.

.

.

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت

و با 3 گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت

او چند گوسفند به شهر برده بود؟

1) 32     2) 34      3) 38       4) هیچ کدام

جواب درست : 4

نصف + نیم گوسفند ها رو از دست می دیم اگر 31 گوسفند داشته باشیم یعنی 16 گوسفند فروختیم می مونه 15 تای

بقیه

نصف +نیم هم نفر دوم می خره یعنی5/7 +5/. میشه 8 تا كه نفر دوم می بره
از خیر نصف +نیم دیگه هم می گذریم كه از 7 تای باقیمونده كم می شه یعنی 4تا
در نهایت می مونه 3تا گوسفند
اگر 41 گوسفند داشته باشیم آخرش 4تا برامون می مونه
ازینكه این معما رو بررسی كردید جدا خوشحال شدم