لباس عروس سه کیلومتری

by admin

لباس عروس سه کیلومتری

عروس ایتالیایی با به تن کردن لباس عروس سه کیلومتری رکورد گینس را شکست. مراسم

عروسی در دهکده کاسال دی پرینسس در حالی که مردم دنباله لباس 1.86 مایلی عروس

را گرفته بودند برگزار شد. هزاران تن از مردم و دانش آموزان مشتاق دنباله لباس را در

حالی که عروس (النا د آنجلیس) و داماد در اتومبیل بودند؛ گرفته بوده و حمل می کردند

جیانی مولارو طراح لباس کرم رنگ می گوید از 6 هزار متر دوک ابریشم برای ساخت

توری دنباله لباس استفاده شده است