جانشین چراغ قرمز (چراغ سرخ اشارۀ ترافیکی) هم رسید+عکس

by admin

جانشین چراغ قرمز (چراغ سرخ اشارۀ ترافیکی) هم رسید+عکس

ترجمه اخبار ترکیه – نقش چراغ راهنمایی در روانسازی ترافیک بر کسی پوشیده نیست. اما برخی راننده گان معمولا از چراغهای راهنمایی رد می شوند و قوانین را نادیده می گیرند. رانند ه گان عجول برای سریعتر به مقصد رسیدن بعضی اوقات هم جان انسانها را می گیرند. به تازگی راهکار جالبی برای جلوگیری از عبور رانندگان از چراغ قرمز (سرخ) اندیشیده شده است

هان یونگ لی، مبتکر کره ای برای ممانعت از عبور رانندگان از چراغ قرمز، نوعی دیوار مجازی قرمز طراحی کرده است. این دیوار مجازی به طور کامل عرض خیابان را می پوشاند و باعث توقف اجباری رانندگان پشت چراغ قرمز می گردد

به گزارش حریت، شیوه کار این چراغ به این صورت است: هنگامی که زمان روشن شدن چراغ قرمز فرا می رسد راه به وسیله تاباندن لیزر روی پلاسما به طور کامل بسته می شود. به این ترتیب رانندگان مجبور به توقف می شوند و عابران پیاده به راحتی می توانند از عرض خیابان عبور کنند

این متد به صورت تئوریک در تمام دنیا مورد پسند قرار گرفته است و هنوز معلوم نیست چه زمانی به صورت عملی اجرا شود