میلاد ِمهاتما؛ روز مبارزۀ بدون خشونت

by admin

میلاد ِمهاتما؛ روز مبارزۀ بدون خشونت

 

خدا كسی نیست كه خارج از وجود ما یا جایی دور از این عالم وجود داشته باشد. او در همه چیز جاری و ساری است، بر همه چیز دانا و بر هر كاری تواناست. در همه‌ی موجودات هست، پس هر سخنی را می‌شنود و نهفته‌ترین فكر ما را می‌خواند. در قلب ما مأوا دارد و از رگ گردن به ما نزدیك‌تر است. خدایی كه ما در پی كشف و درك آن هستیم، همان حقیقت است. به عبارت دیگر می‌توان گفت حقیقت همان خداست.»؛

گاندی ؛کتاب نيايش

وقتی از گاندی در آخرین روزهای زندگی اش پرسیدند که آیا وی پیرو مذهب هندوییزم است، او در پاسخ گفت، “بلی، من یک هندو هستم، من یک مسلمان، یک مسیحی، یک بودایی، یک سیک و یک یهودی هستم! “ء

تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقیقت برسیم، زیرا خداوند، نه تنها حقیقت است، بلکه عشق نیز هست. در نتیجه، بدون عشق به حقیقت، هیچ تجربه ای از حقیقت وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر ” اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقیقت در تمامی جهان باشیم، باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم و برای رسیدن به چنین جایی، نباید از هیچ یک از ابعاد زندگی بگذریم”. مهاتما گاندی

لقب «مهاتما» در زبان سانسکریت به معنی روح بزرگ است، که نخستین بارتوسط «رابیندرانات تاگور» شاعر و نویسنده بزرگ هندی و برنده جایزه نوبل ادبیات، به گاندی داده شد

به مناسبت دوم اکتبر؛ سالروزتولد«مهاتماگاندی» پدرمبارزه بدون خشونت.سازمان ملل، روز تولد گاندی را «روز مبازه بدون خشونت» نامیده است