بزرگترین سگ دنیا

by admin

بزرگترین سگ دنیا

 

هرکول . بزرگترین سگ دنیاست که تاکنون در کتاب رکورد های گینس ثبت شده است

هرکول دوساله ۱۲۸ کیلوگرم وزن داشته و طبق گفته صاحبش در هفته حدود ۴۵ کیلوگرم گوشت گوساله و چندین گالن شیر بز می خورد و انتظار میرود تا دو سال اینده به رشدش ادامه دهد