چاق‌ترین مرد جهان 230 کیلو وزن کم کرد

by admin

چاق‌ترین مرد جهان 230 کیلو وزن کم کرد

چاق‌ترین مرد جهان بر اساس کتاب رکوردهای جهانی گینس با افتخار اعلام کرد که 230 کیلوگرم از وزنش کم کرده هست

او اکنون در مدتی کوتاه‌ تر از انتظار داکترها به نصف وزن اولیه‌اش رسیده است

به گزارش خبرگزاری فرانسه مانوئل اوریبه سه‌شنبه 12 فوریه (23 بهمن)که در شهر مونتری در شمال مکزیک زندگی می‌کند، در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: “قصد دارم جشن بزرگی بگیرم. از خانه بیرون بروم و پیاده‌روی کنم

اوریبه 42 ساله که وزنش در بیشترین مقدار به 570 کیلوگرم رسید؛ او در نتیجه چاقی شدید پنج سال در خانه‌اش زمین‌گیر شده بود و به کمک مادر و نامزدش زندگی می‌کرد

دکترها از آمریکا، ایتالیا و مکزیک برای دو سال به اوریبه کمک کردند تا از طریق رژیم غذایی و ورزش وزنش را کم کند

اوریبه گفت که هدفش رساندن وزنش در چهارسال آینده به 120 کیلوگرام است

در 9 مارس (19 اسفند) اوریبه  بوسیله یک بالا بر مخصوص از روی تخش اش بلند خواهد شد و با یک کامیون در شهر گردانده می‌شود

اوریبه گفت: “احساس بهتری دارم و د اکترها می‌گویند اکنون سالمتر از همیشه هستم