گلچینی از ضرب المثل های جهان جدید

by admin

گلچینی از ضرب المثل های جهان جدید

1

 انسان صد سال هم زندگي نمي كند ولي غصه هزار سال  را مي خورد     چيني

2

انسان مي ميرد و نامي از خود باقي مي گذارد، شير مي مميرد واز خود پوستي برجاي مي گذارد      چيني

3

اگر از تلاش دست برداري از زيستن هم دست برداشته اي   چيني

4

اگر سوگوار باشي نمي تواني آواز بخواني، اگر آواز بخواني نمي تواني به سوگواري

بپرداري       چيني

5

آنكه درباره همه چيزمي انديشد،درباره هيچ چز تصميم نمي گيرد    چيني

6

اگر كسي بخواهد از حال واز گذشته باخبر باشد بايد پنج گاري كتاب بخواند۰       چيني

7

اگر كتب داريد،خوش خواهيد بود ولي خوشتر خواهيد بود زماني كه ديگر احتياج به كتب نداريد     چيني

8

اگر مي خواهي كاري را خوب انجام بدهي با سه تن از سالخوردگان مشورت كن      چيني

9

اگر فقير با ثروتمند معاشرت كند،ديگر شلوار نخواهد داشت كه به پا كند     چيني

10

از آهسته رفتن مترس ، از بي حركت ايستادن بترس    چيني

11

اگر چه در كنار جنگل زندگي مي كني قدر چوب را بدان        چيني

12

اسپ بي لگام و زن بي ادب انسان را به نابودي مي كشد               چيني

13

افتادن در دريا بهتر از افتادن دردهان خان است     چيني

14

اگر مي خواهي زني را گول بزني ، تعریفش کن۰        تاز

15

اطاعت از زنان مقدمه ندامت است          تازی

۱۶

آتش کمی که انسان را گرم مي كند بهتر از آتش زيادي است كه اورا مي سوزاند        تازي

17

اگر همه يك طور فكر مي كردند، اجناس در بازاركهنه و پوسيده مي شد      تازي

18

اگر پدر  پیازباشد و مادر سير ،چگونه مي توان انتظار بوي خوش را

داشت  تازي

19

از درخت سكوت ميوه آرامش آويزان است                                                                                                  تازي

20

الاغ هفت طريقه شنا بلد است ولی موقعي كه آب را مي بيند هر هفت طريقه را ازياد ميبرد       تازي

21

اگر نمي تواني پولدار شوي، همسايه مرد پولدار شو   ارمني

22

اشتهاي زن دوبرابر مرد است ، هوش او چهاربرابر وهوس هاي او هشت برابر     برمائي

23

آبي كه پر سرو صداست ماهي ندارد     چاوتنك

24

اگر به عيوب مردم توجه كني، هرگز دوست پيدا نخواهيد كرد  عبري

25

آدم دست پاچه، دوپا را مي كند در يك پاچه     فارسي

26

آدم گرسنه دين وايمان ندارد     فارسي

27

آدم دروغگو كم حافظه است    فارسي

28

اخر شوخي به دعوا مي كشد  آذربايجاني

29

اگرشاه لباس نو بپوشد گويند مبارك باد ولي اگر گدابپوشدهمه مي پرسند از كجا آوردي   آذربايجاني

30

از دم سگ نمي توان دنبه بدست آورد       كردي

31

اگر طلا ناب و خالص است چرا از آتش بترسد   افغاني

32

از دعواي بزرگ دوستي بزرگ مي زايد   اسپانيولي

33

آيا ميخواهي چيزي را ارزان بخري از يك احمق محتاج بخر   اسپانيولي

34

اول فكر نان كن بعد فكر عروسي         نرو‍‍‍‍‍زي

35

اگر همه بگويند خري به عرعر به پرداز      انگلیسی

36

آدم بي اولاد شاه بي غم است  انگليسي