برج گردان در دوبی

by admin

برج گردان در دوبی

آیا تا کنون ساختمان و یا یک برج متحرک دیده اید؟ این عکس نمایی زیبا از یک برج متحرک و گردان در دبی است که طراحی و مهندسی و معماری جدید به کمک تکنو لوژی روز توانسته دست به دست هم داده و این برج زیبا را خلق کند. نکته جالب توجه در مورد این ساختمان قابلیت تحرک و چرخش هر طبقه به صورت مجزا است . گفته شده که در بدنه این ساختمان الیافی از جنس فیبر استفاده شده تا بتواند وزن آن را سبک و چرخش آن را آسانتر کند

برج عجیب و جالب در سنگاپور