محـــکمه دلــــم

by admin

73

 شیــــــــر با آن عظمتـــش

این روزها شیر هم راضیست با دمش بازی کنند نه با دلش

——————————————————————————–

74

زوزه

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنها تنگ میشود که بر فراز بلند ترین قله کوه میروند و

درد ناک ترین زوزه ها را میکشند

——————————————————————————–

75

سختی و مشکلات روزگار آدم را میسازد

خود را مانند چای کیسه ای در نظر بگیرید تا در آب داغ نیندازید متوجه جوهر وجود خود نمیشوید

——————————————————————————–

76

 کـــــــــوچ

پرنده ای که مقصودش کوچ است، به ویرانی لانه اش نمی اندیشد

——————————————————————————–

77

محـــکمه دلــــم

دل‌ من محکمه ایست
که به من می‌گوید:
همه را دوست بدار،
به همه خوبی‌ کن،
و اگر بد دیدی،
دل‌ به دریای محبت بزن و بخشش کن

——————————————————————————–

78

توانائی ات در آرزویت

خداوند اگر آرزویی در تو قرار داده، بدان توانایی آن را در تو دیده است

——————————————————————————–

79

 قطار شهربازی

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی

——————————————————————————–

80

 کجاست آن انسانیـــت ؟؟

از میان دو واژه انسان و انسانیت ، اولی در میان كوچه‌ها و دومی در لابلای كتاب‌ ها سر‌گردان است

——————————————————————————–

81

 دست کم نگیــر  آدم صفر ها را

اعداد درشت ، با صفرها رشد مي كنند

——————————————————————————–

82

 خیلی باحالی مثلآ حالانکه که داری میکشی؟

در نوجوانی سیگار می کشد که ثابت کند مرد است!و چند سال بعد سیگار را ترک می کند که ثابت کند مرد است

——————————————————————————–

83

 طناب دار غــم

خیلی‌ سخته حس میکنی‌ غم دنیا مثل طناب دار به دور گردنت فشار میآورد

اما خدا نمیخواهد صندلیِ عمررا از زیر پا یت خالی‌ کند

——————————————————————————–

84

هرکی این را نوشته حتما خودش یکی از ما ها بوده که فهمیده :ایکس :ایکس

یعنی کسانی که با هدف اند  گوش های خود را می بندند و میخوابند

آنها. . . رویایی برایشا ن نمانده که قبلِ خواب در باره اش فکر کنند

آنها. . . تنها اند

——————————————————————————–

85

مصیبت ؟ خــفه

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که
نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌ باشد
نه شعور لازم برای خاموش ماندن

——————————————————————————–

86

 قــدر بدا نـــــــــید

قدر آیینه بدانید که هست…نه در آن وقت که افتاد و شکست

——————————————————————————–

87

 خوشبخت ترین کیست؟؟ کیــــه ؟ کیــــــــــــــــــــــه؟؟

خوشبخت ترين فرد كسي است كه بيش از همه سعي كند ديگران را خوشبخت سازد