بیست نکته درباره کشتی تایتانیک

by admin

 بیست نکته درباره کشتی تایتانیک

۱

 کشتی اقیانوس پیمای تایتانیک در دهم اوریل 1912 به اب انداخته شد اما 14 سال پیش از ان در مه 1898 داستانی با “تلاش بیهوده ” به چاپ رسید که در ان ماجرای غرق شدن یک کشتی بریتانیایی به نام “تایتان” (از قهرمانان اساطیری یونان) امده بود که در اقیانوس اطلس با کوهی یخی برخود می کند در حالی که در این سفر قایق نجات به تعداد کافی وجود ندارد

2

 تایتانیک تقریبا شصت هزارتن وزن داشت وطولش270 متر بود که از بلندترین اسمان خراش ان زمان که در نیویورک بئد بلندتر بود

3

 بهای بلیت بخش ممتاز(فرست کلاس) کشتی تایتانیک 3100 دلار(معادل 12400 دلار امروز) و بهای بلیت درجه سه 32 دلار(1300 دلار امروز) بود

4

 اندلی پس از ترک اسکله یک بار نزدیک بود تایتانیک با کشتی “نیویورک” و بار دیگر در بندر لیورپول تصادف کند

5

 تایتانیک حدود 45400 کیلوگرم حمل می کرد

6

 صاحبان تایتانیک از بابت فراهم کردن امکاناتی هم چون ارایشگاه و حمام ترکی به خود می بالیدند

7

 بیشترین سرعت تایتانیک 23 گره دریایی بود

8

 برای کاهش احتمال غرق شدن شانزده مخزن اب به صورت دربچه های اضطراری در این کشتی تعبیه شده بودکه در برخود با کوه یخ دریچه اسیب دید.کارشناسان معتعقدند که در صورت سالم ماندن دوازده مخزن احتمال فرو نرفتن وجود داشت

9

 ظرفیت قایقهای نجات تایتانیک 1178 نفر بود در حالی که مسافران و خدمه مجموعا2243 نفر بودند

10

 نخستین قایق نجات که می تولنست 65 نفر را نجات دهد موقعی به اب انداخته شد که فقط 28 نفر سوار شده بودند

11

 درمجموعه 1513نفر کشته شدند. 60 درصد از مسافران کابین های درجه یک نجات یافتند(199 نفر) در حالی که فقط 25 درصداز درجه سرای ها (174 نفر) جان به در بردند

12

به منظور کاوش برای یافتن کشتی شکسته جیمزکامرون دوازده کپسول دریایی ساخت و انها را در سرمای شدید وفشار 600 پاسکال اقیانوس رها کرد

13

 بدنه بیرونی ماکت این کشتی که برای فیلم ساخته شده بود 235 درازا داشت که فقط 10 درصد از نمونه واقعی کوچتر بود

14

 جیمز کامرون مکانیزمی را که کمپانی سازنده قایقهای اولیه در ساخت قرقره ئ محورهای بالابر نمونه های اصلی به کار برده بود پسندید وان را در مدلهای بازسازی شده تکرار کرد

15

 صحنه های غرق شدن کشتی در مخزن عظیمی به وسعت 8/2 هکتار که انباشته از اب دریا بود(هفده میلیون گالن)گرفته شد

16

برای طبیعی جلوه کردن صحنه غریق شدن 7 تعدادی از جکها شیبی با زاویه 6 درصد را به صحنه می دادن

17

برای نمایش بالا امدن اب در صحنه داخلی پنج میلیون گالن اب تصفیه شده به صحنه پمپ شد

18

در صحنه فیلمبرداری از صحنه های نابودی کشتی سقوط ریلهای فیلمبرداری روی سر تعدادی از کارگران انها را به اتاق عمل فرستاد

19

هزینه ساخته کشتی تایتانیک اصلی در سال 1912 5/7

میلیون دلار(سیصد میلیون دلار امروز) شد

20

در حین فیلبرداری سر و کله خانواده چهار نفری چمدان به دست از اهالی پیتسبورگ در نزدیکی کشتی مدل پیداشد.انها خیال کرده بودند این یک کشتی واقعی است