ترسناک ترین محل تفریحی جهان همراه با تصویر

by admin

ترسناک ترین محل تفریحی جهان همراه با تصویر

 ترس از ارتفاع ، ترسناک ترین جاهای دنیا ، ترسناک ترین محل تفریحی ، ترسناک ترین مکان ها و ترسناک ترین نقاط دنیا راه های شیشه ای از ارتفاع های بلند و مرتفع  پل های شیشه ای دالان شیشۀ که هر بیننده را به ترس می اندازد  این گذرگاۀ کوهی میتواند سیاحین و توریست ها را  تا حد مرگ بترساند

دیوار چین یکی از عجایب هفتگانه جهان همچنان مقصد بسیاری از توریستها است.
اما مسئولان این کشور دائما در پی ایجاد جاذبه های تازه برای میلیونها توریستی هستند که سالیانه از این کشور دیدن می کنند. یکی از این ابداعات مسیری شیشه ای است که در کنار صخره ای به ارتفاع ۱۴۳۲ متر ایجاد شده است