میخواهید بدانید که چقدر با هوش هستید ؟ پس امتحان کنید!؟

by admin

همیخواهید بدانید که چقدر با هوش هستید ؟ پس امتحان کنید!؟

 شانزده واقعيت زير را در نظر بگيريد

 پنج خانه وجود دارد.
انگليسی در خانه قرمز زندگی می کند.
اسپانيايی يک سگ دارد.
در خانه سبز قهوه نوشيده می شود.
ايتاليايي چای می‌نوشد.
خانه سبز، بدون هيچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفيد قرار دارد.
کسی که سيگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد.
سيگار «وينستون» در خانه زرد کشيده می‌شود.
در خانه وسطی، شير نوشيده می‌شود.
فرانسوی در اولين خانه زندگی می‌کند.
کسی که سيگار «مارلبورو» می‌کشد، همسايه کسی است که روباه دارد.
کسی که سيگار «وينستون» می‌کشد، همسايه کسی است که اسب دارد.
کسی که سيگار «مور» می‌کشد، آب پرتقال می‌نوشد.
ژاپنی سيگار «پارلمنت» می‌کشد.
فرانسوی در همسايگی خانه آبی زندگی می‌کند.
نقطۀ قابل توجه اینکه در هر خانه، يک مليت، يک حيوان، يک سيگارکش و يک نوشيدنی موجود است

حالا به ۲ سوال زير پاسخ دهيد

الف) چه کسی آب می‌نوشد؟

ب) چه کسی گورخر دارد؟

به ياد داشته باشيد: کندی، رئيس‌جمهور سابق آمريکا، در ۲۱ دقيقه پاسخ درست را پيدا کرد. اين زمان برای مدير

بازاريابی يک مجلة معروف بين‌المللی ۲ ساعت بود. برای شما چقدر طول مي‌کشد؟

 «حدس زده می‌شود که تنها ۱% مردم جهان قادر به حلّ این آزمون باشند

پاسخ اين آزمون در  زير موجود مي‌باشد، ولي بهتر است قبل از اين‌كه آن را ببينيد، هوش خود را مورد آزمایش قرار دهید

توضيح اين‌كه اين آزمون فقط يك سرگرمي است و يك آزمون هوش واقعي نيست، ولي راه‌حل رسيدن به جواب، توانايي

بالاي ذهني را نياز دارد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.