کلاس مرگ راه اندازی شد

by admin

کلاس مرگ راه اندازی شد

 

برگزاری کلاس های ویژه آشنایی با مرگ، دنیای پس از آن و مدیریت سوگواری ،با استقبال دانشجویان انگلیسی روبه رو شده است.
 با توجه به اینکه بسیاری از انسانها آمادگی از دست دادن عزیزانشان را ندارند و همین مساله عواقب روانی درازمدت دارد دانشگاه “فورث ایست ورسترشایو” انگلیس کلاسهای فشرده آشنایی با زندگی پس از مرگ برای دانشجویان دایر کرده است
 دراین کلاسهای دوساعته که به صورت رایگان برگزار می شود استاد”رادیوک” به دانشجویان آموزش می دهد و آنان به طور تجربی نیز یاد می گیرندچه گونه با مرگ عزیزان و مشکلات پس از آن کنار بیایند.
 گزارش ایسکانیوز می افزاید: دوره فشرده آشنایی با مرگ و زندگی پس از آن ،با استقبال چشمگیر دانشجویان انگلیسی همراه بوده است