اين مملكت كلاً به فروش می‌رسد

by admin

اين مملكت كلاً به فروش می‌رسد

رهبر کوچک‌ترين کشور جهان می‌خواهد سرزمينش را بفروشد چرا که به گفته او اين سرزمين نياز به «جوان‌گرايی» دارد

شاهزاده مايکل، فرمانروای «سی‌لند»، از يک آژانس املاک اسپانيايی که در معاملات جزاير تخصص دارد خواسته است کشورش را بفروشد

«سرزمين» ناميدن سی‌لند نيازمند اندکی مسامحه است، زيرا اين کشور که خود را «مستقل» می‌داند و دارای پرچم، پاسپورت، تمبر، پول و سرود ملی است، در واقع ساخته دست بشر است و «زمين» و «خاک» ندارد

سی‌لند در واقع سکويی نظامی برای استقرار ضدهوايی است که در جريان جنگ جهانی دوم توسط ارتش بريتانيا در فاصله هفت مايلی ساحل جنوب شرقی انگلستان در آب‌های دريای شمال ساخته شد تا با حمله بمب‌افکن‌های آلمان نازی به اين کشور مقابله کند

نقشه سی لنداين سکو پس از جنگ به حال متروکه در آمد تا حدود چهل سال پيش که سرگردی بازنشسته به نام «پدی روی بيتس» آن را تصرف کرد و با خانواده‌اش در آن مستقر شد

او سکو را «شاهزاده‌نشين سی‌لند» ناميد، اعلام استقلال کرد و با عنوان «پرنس روی» به حکومت بر کوچکترين کشور «مستقل» جهان پرداخت

شاهزاده‌نشين او که حدود ۹۳۰ متر مربع وسعت دارد، از دو برج به هم پيوسته تشکيل شده است که تنها با هلی‌کوپتر و قايق می‌توان به آن رفت و آمد کرد. سی‌لند يک ژنراتور توليد برق و ۱۶ اطاق شامل اقامتگاه و تعدادی دفاتر اداری و يک کليسای کوچک دارد

بريتانيا، استقلال سی‌لند را به رسميت نمی‌شناسد. اين سکوی نظامی هنگامی که به اشغال روی بيتس در آمد خارج از محدوده ۳ مايلی آب‌های ساحلی بريتانيا بود، اما از سال ۱۹۸۷ که لندن محدوده آب‌های ساحلی خود را تا ۱۲ مايلی افزايش داد، در داخل اين محدوده قرار گرفته است

با اين حال دولت بريتانيا حتی الامکان از اظهارنظر درباره موقعيت حقوقی سی‌لند خودداری می کند

پرنس روی از سال ۱۹۹۹ حکومت را به پسرش پرنس مايکل واگذار کرده است و خود دوران کهنسالی را در اسپانيا می‌گذراند

سکه های سی لند – هر دلار سی لند معادل يک دلار آمريکا معرفی می شود

جنگ و صلح

پرنس مايکل، نايب‌السلطنه کنونی سی‌لند، هنگامی که پدرش آنجا را تصرف کرد ۱۴ ساله بود. او هر دو «جنگی» را که تاريخ سی‌لند به خود ديده به ياد می‌آورد

نيروی دريايی سلطنتی بريتانيا يک بار تلاش کرد خانواده بيتس را از روی اين سکوی نظامی اخراج کند، اما آنها مقاومت کردند و با شليک تيرهای هوايی، سربازان انگليسی را از «مرز»های خود دور کردند

يک بار هم صدراعظم آلمانی سی‌لند (که منصوب پرنس روی بود) تلاش کرد با کمک بازرگانان هلندی که برای مذاکرات تجاری آمده بودند، کودتا کند و سی‌لند را در غياب «پرنس روی» که به بريتانيا رفته بود تصرف کردند، اما او با مردان مسلح خود بازگشت و سرزمينش را دوباره تصاحب کرد

با تمام اينها پرنس مايکل تصميم گرفته است مملکت موروثی‌اش را به شيوه‌ای صلح‌آميز واگذار کند. او در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته است: «پدرم ۸۵ ساله‌است و مادرم سال‌های آخر هفتمين دهه زندگی را می‌گذراند. من هم ۵۴ ساله شده‌ام و عقيده دارم اين پروژه به جوانگرايی نياز دارد.»

نشان سلطنتی پرنس نشين سی لنداو از آژانس املاک «اينمونارانخا» خواسته است سی‌لند را برايش بفروشد. اين آژانس، ۷۵ ميليون يورو برای اين سرزمين قيمت گذاشته است

آنچه ممکن است اين سکوی دورافتاده را برای مشتريان احتمالی جذاب کند موقعيت ويژه حقوقی و اقتصادی آن است

سی‌لند همواره فعاليت‌های اقتصادی غير عادی داشته است. اين سکو در حال حاضر مرکز فعاليت يک شرکت اينترنتی است و با توجه به استقلال حقوقی که دارد می‌تواند به مرکزی برای قمار اينترنتی تبديل شود که در بسياری کشورها از جمله آمريکا با محدوديتهای شديدی روبروست

سی‌لند در عين حال از حوزه قوانين مالياتی تمام کشورهای جهان خارج است و اين می‌تواند برای برخی فعالان دنيای تجارت موقعيتی يگانه ايجاد کند

به نقل از مجله کارگاهی زیگ زاگ