بسیار جالب: گل های به شکل سگ

by admin

بسیار جالب: گل های به شکل سگ

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید .
با تزویر و ریا با غرور و تکبر با بدقولی و عهد شکنی با فتنه گری و دروغ نمی توان ادعای انسانیت داشت