طنز : تعریف شغل های گوناگون

by admin

طنز : تعریف شغل های گوناگون

 

سیاستمدار: كسی است كه می تواند به شما بگوید به جهنم بروید منتها به نحوی كه شما برای این سفر لحظه شماری كنید

مشاور: كسی است كه ساعت شما را از دستتان باز می كند و بعد به شما می گوید ساعت چند است

حسابدار: كسی است كه قیمت هر چیز را می داند ولی ارزش هیچ چیز را نمی داند

بانكدار: كسی است هنگامی كه هوا آفتابی است چترش را به شما قرض می دهد و درست تا باران شروع می شود آن را می خواهد

اقتصاددان: كسی است كه فردا خواهد فهمید چرا چیزهایی كه دیروز پیش بینی كرده بود امروز اتفاق نیفتاد

روزنامه نگار: كسی است كه قسمت از وقتش به نگفتن چیزهایی كه می داند می گذرد و بقیه وقتش به صحبت كردن در مورد چیزهایی كه نمی داند

ریاضیدان: مرد كوری است كه در یك اتاق تاریك بدنبال گربه سیاه می گردد كه آنجا نیست

هنرمند مدرن: كسی است كه رنگ را بر روی بوم می پاشد و با پارچه ای آن را بهم می زند و سپس پارچه را می فروشد

فیلسوف: كسی است كه برای عده ای كه خوابند حرف می زند

روانشناس: كسی است كه از شما پول می گیرد تا سوالاتی را بپرسد كه همسرتان مجانی از شما می پرسد

جامعه شناس: كسی است كه وقتی ماشین (موتر) خوشگلی از خیابان رد می شود و همه مردم به آن نگاه می كنند، او به مردم نگاه می كند.
 برنامه نویس: كسی است كه مشكلی كه از وجودش بی خبر بودید را به روشی كه نمی فهمید حل می كند