وزن ایده آل خود را بیابید

by admin

 

وزن ایده آل خود را بیابید

اضافه وزن وچربی اضافی بدن خود را معلوم کنید

1

 قد و وزن تان را در مکان های مشخص شده نوشته میکنید، وزن ایده ال تان نمایش داده میشود ، اما شاخصی که مشخص شده میزان چاقی و یا لاغری شماست ، به طور مثال اگر قد تان 187 سانتی متر باشد و وزن شما 87 کیلو گرام باشد.موقعیکه اندازۀ قد و وزن خویش را در جای معین که  شکل مستطیل کوچک را دارد می نویسد علامۀ تیر یا شاخص روی ۲۵قرار میگیرد واین بدین معنی است که شما وزن کاملا متناسبی با قد تان دارید یعنی وزن اضافه ندارید  . در غیر آن اگر اندازۀ قد با وزن تان متناسب نباشد اضافه وزن تان توسط علامۀ تیر ویا شاخص  مشخص میشود