چهارعادت بدی که اگر ترک کنید، 12 سال بیشتر عمر می‌کنید

by admin

چهارعادت بدی که اگر ترک کنید، 12 سال بیشتر عمر می‌کنید

به گزارش ایسنا بر اساس یک کشف جدید این چهار عادت عبارت از کشیدن سیگار، مصرف الکل، تنبلی و کم‌تحرکی و نیز رژیم غذایی ناسالم هستند که 12 سال از طول عمر انسان کم می‌کنند

این یافته‌ها حاصل مطالعه روی پنج هزار فرد بالغ طی یک دوره 20 ساله است. شرکت کنندگان از یک تحقیق ملی سلامت انگلیس انتخاب شده بودند. به طور کلی معلوم شد که 314 نفر از این افراد تمام چهار عادت رفتاری نامطلوب را دارند. از بین این افراد 91 نفر در طول پژوهش مردند. هم چنین فقط هشت درصد از 387 نفر از سالم‌ترین این افراد در طول پژوهش، هیچ یک از 4 عادت نامطلوب عنوان شده را نداشتند

این رفتارهای بد شامل استعمال هر نوع دخانیات، مصرف مشروبات الکلی، تحرک بدنی کمتر از دو ساعت در هفته و مصرف میوه‌ها و سبزیجات کمتر از سه نوبت در روز هستند

الیزابت کواویک محقق اصلی دانشگاه اوسلو در بررسی‌های خود مشاهده کرد که این عادات در ترکیب با هم بسیار خطرناک هستند و عمر انسان را 12 سال کاهش می‌دهند