چتری که با باریدن باران بالایش آهنگ زیبا می نوازد

by admin

چتری که با باریدن باران بالایش آهنگ زیبا می نوازد

یک ایده ‌پرداز کره‌ای جنوبی چتری را طراحی کرده است که زیر باران آهنگ می‌نوازد و از دل‌ گرفتگی‌های روزهای بارانی و ابری می‌کاهد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک طراح اهل کره جنوبی به نام «دونگ مین پارک» چتری را طراحی کرده است که می‌تواند در پی ریزش قطرات باران یک آهنگ زیبا را بنوازد

بر روی سطح فوقانی این چتر که  (طبل بارانی

(Rain Drum)

 نام دارد در پنج  

فضای مختلف، پدهای رنگی متنوعی وجود دارند

این پدها بسیار انعطاف پذیر بوده و می‌توانند دامنه وسیعی از نت‌ها و بسامدها را ایجاد کنند به طوری که با فرود آمدن قطرات باران بر روی هر یک از مناطق ملودی‌ها و آکوردهای زیبایی براساس شدت و سنگینی قطره باران نواخته می‌شود