هفت داستان آموزنده

by admin

هفت داستان آموزنده

مرد کور

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: «من کور هستم لطفاً کمک کنید

     روزنامه‌نگار خلاقی از کنار او می‌گذش، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون این‌که از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت، آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز، روزنامه‌نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او، خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید، که بر روی آن چه نوشته است؟ روزنامه‌نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشتة شما را به شکل دیگری نوشتم؛ لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ‌وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می‌شد: «امروز بهار است، ولی من نمی‌توانم آن را ببینم

     وقتی کارتان را نمی‌توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید؛ خواهید دید بهترین‌ها ممکن خواهد شد؛ باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتّی برای کوچک‌ترین اعمال‌تان از دل، فکر، هوش، و روح‌تان مایه بگذارید؛ این رمز موفقیت است… لبخند بزنید

****** ******* *******

یکی از بستگان خدا

شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی. پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشة سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد. در نگاهش چیزی موج می‌زد. انگاری که با نگاهش، نداشته‌هايش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هايش آرزو می‌کرد

     خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد

     – آهای، آقا پسر

     پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد. وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید

     – شما خدا هستید؟

     – نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم

     – آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید

******* ******* *******

اشتباه فرشتگان

درويشي به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده مي‌شود. پس از اندك زماني دادِ شيطان در مي‌آيد و رو به فرشتگان مي‌كند و مي‌گويد: جاسوس مي‌فرستيد به جهنم؟! از روزي كه اين آدم به جهنم آمده، مدام در جهنم در گفت‌وگو و بحث است و جهنم‌يان را هدايت مي‌كند و عرصه را به من تنگ کرده است

     سخن درويش اين چنين بود: “با چنان عشقي زندگي كن كه حتّي اگر بنا به تصادف به جهنم افتادي، شيطان تو را به بهشت باز گرداند

******* ******* *******

زن نظافتچى

من دانشجوى سال دوّم بودم. يک روز سر جلسة امتحان وقتى چشمم به سؤال آخر افتاد، خنده‌ام گرفت. فکر کردم استاد حتماً قصد شوخى کردن داشته است. سؤال اين بود: «نام کوچک زنى که محوطة دانشکده را نظافت می‌کند، چيست؟

     من آن زن نظافتچى را بارها ديده بودم. زنى بلند قد، با موهاى جو گندمى و حدوداً شصت ساله بود. امّا نام کوچکش را از کجا بايد می‌دانستم؟

     من برگه امتحانى را تحويل دادم و سؤال آخر را بی‌جواب گذاشتم. درست قبل از آن که از کلاس خارج شوم دانشجويى از استاد سؤال کرد: آيا سؤال آخر هم در بارم‌بندى نمرات محسوب می‌شود؟

     استاد گفت: حتماً و ادامه داد: شما در حرفة خود با آدم‌هاى بسيارى ملاقات خواهيد کرد. همة آن‌ها مهم هستند و شايستة توجه و ملاحظة شما. حتّى اگر تنها کارى که می‌کنيد لبخند زدن و سلام کردن به آن‌ها باشد

من اين درس را هيچ‌گاه فراموش نکرده‌ام

****** ******* *******

کمک در زير باران

يک شب، حدود ساعت ۱۱:۳۰، يک زن مسن سياه‌پوست آمريکايى در کنار يک بزرگراه و در زير باران شديدى که می‌باريد ايستاده بود. ماشينش خراب شده بود و نيازمند استفاده از وسيلة نقلية ديگرى بود. او که کاملاً خيس شده بود، دستش را جلوى ماشينى که از روبه‌رو می‌آمد، بلند کرد. رانندة آن ماشين که يک جوان سفيدپوست بود براى کمک به او توقف کرد. البته بايد توجه داشت که اين ماجرا در دهه ١٩٦٠ و اوج تنش‌هاى ميان سفيدپوستان و سياه‌پوستان در آمريکا بود. مرد جوان آن زن سياه‌پوست را به داخل ماشينش برد تا از زير باران نجات يابد؛ بعد مسيرش را عوض کرد و به ايستگاه قطار رفت و از آنجا يک تاکسى براى زن گرفت و او را کمک کرد تا سوار تاکسى شود

     زن که ظاهراً خيلى عجله داشت از مرد جوان تشکر کرد و نشاني منزلش را پرسيد. چند روز بعد، مرد جوان در خانه بود که صداى زنگ در برخاست. با کمال تعجب ديد که يک تلويزيون رنگى بزرگ برايش آورده‌اند. يادداشتى هم همراهش بود با اين مضمون

     «از شما به خاطر کمکى که آن شب به من در بزرگراه کرديد بسيار متشکرم. باران نه تنها لباس‌هايم، که روح و جانم را هم خيس کرده بود. تا آن‌که شما مثل فرشتة نجات سر رسيديد. به دليل محبت شما، من توانستم در آخرين لحظه‌هاى زندگى همسرم و درست قبل از اين که چشم از اين جهان فرو بندد در کنارش باشم. به درگاه خداوند براى شما به خاطر کمک بی‌شائبه به ديگران دعا می‌کنم. ارادتمند؛ خانم

******* ******* *******

هميشه کسانى که خدمت می‌کنند را به ياد داشته باشيد

در روزگارى که بستنى با شکلات به گرانى امروز نبود، پسر ١٠ ساله‌اى وارد قهوه‌فروشى هتلى شد و پشت ميزى نشست. خدمتکار براى سفارش گرفتن سراغش رفت

     پسر پرسيد: بستنى با شکلات چند است؟

     خدمتکار گفت: ٥٠ سنت

     پسر کوچک دستش را در جيبش کرد، تمام پول خردهايش را در آورد و شمرد. بعد پرسيد: بستنى خالى چند است؟

     خدمتکار با توجه به اينکه تمام ميزها پر شده بود و عده‌اى بيرون قهوه‌فروشى منتظر خالى شدن ميز ايستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت: ٣٥ سنت

     پسر دوباره سکه‌هايش را شمرد و گفت: براى من يک بستنى بياوريد

     خدمتکار يک بستنى آورد و صورتحساب را نيز روى ميز گذاشت و رفت… پسر بستنى را تمام کرد، صورتحساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت. هنگامى که خدمتکار براى تميز کردن ميز رفت، گريه‌اش گرفت. پسر بچه روى ميز در کنار بشقاب خالى، ١٥ سنت براى او انعام گذاشته بود! يعنى او با پول‌هايش می‌توانست بستنى با شکلات بخورد، امّا چون پولى براى انعام دادن برايش باقى نمی‌ماند، اين کار را نکرده بود و بستنى خالى خورده بود

******* ******* *******

مانعى در مسير

در روزگار قديم، پادشاهى سنگ بزرگى را در يک جادة اصلى قرار داد. سپس در گوشه‌اى قايم شد تا ببيند چه کسى آن را از جلوى مسير بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاى خود به کنار سنگ رسيدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسيارى از آن‌ها نيز به شاه بد و بيراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛ امّا هيچ يک از آنان کارى به سنگ نداشتند

     سپس يک مرد روستايى با بار سبزيجات به نزديک سنگ رسيد. بارش را زمين گذاشت و شانه‌اش را زير سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ريختن‌هاى زياد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگيرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد کيسه‌اى زير آن سنگ در زمين فرو رفته است. کيسه را باز کرد پر از سکه‌هاى طلا بود و يادداشتى از جانب شاه که اين سکه‌ها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند

     آن مرد روستايى چيزى را می‌دانست که بسيارى از ما نمی‌دانيم

     هر مانعى = فرصتی