تجویز ارزان ترین نسخه

by admin

تجویز ارزان ترین نسخه

     مي‌گويند در كشور ژاپن مرد ميليونري زندگي مي‌كرد كه از درد چشم خواب به چشم نداشت و براي مداواي چشم دردش انواع قرص‌ها و آمپول‌ها را به خود تزريق كرده بود، اما نتيجة چنداني نگرفته بود

     وي پس از مشاورة فراوان با پزشكان و متخصصان زياد درمان درد، خود را مراجعه به يك راهب مقدس و شناخته شده مي‌بيند

     وي به راهب مراجعه مي‌كند و راهب نيز پس از معاينه وي به او پيشنهاد كه مدتي به هيچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نكند. وي پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمين خود دستور مي‌دهد با خريد بشكه‌هاي رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ‌آميزي كنند. همين‌طور تمام اسباب و اثاثية خانه را با همين رنگ عوض مي‌كند

     پس از مدتي رنگ ماشين، ست لباس اعضاي خانواده و مستخدمين و هر آنچه به چشم مي‌آيد را به رنگ سبز و تركيبات آن تغيير مي‌دهد و البته چشم دردش هم تسكين مي‌يابد

     بعد از مدتي مرد ميليونر براي تشكر از راهب وي را به منزلش دعوت مي‌نمايد. راهب نيز كه با لباس نارنجي رنگ به منزل او وارد مي‌شود متوجه مي‌شود كه بايد لباسش را عوض كرده و خرقه‌اي به رنگ سبز به تن كند. او نيز چنين كرده و وقتي به محضر بيمارش مي‌رسد از او مي‌پرسد آيا چشم دردش تسكين يافته؟ مرد ثروتمند نيز تشكر كرده و مي‌گويد: “بله. اما اين گرانترين مداوايي بود كه تاكنون داشته

     مرد راهب با تعجب به بيمارش مي‌گويد بالعكس اين ارزانترين نسخه‌اي بوده كه تاكنون تجويز كرده‌ام. براي مداواي چشم دردتان، تنها كافي بود عينكي با شيشة سبز خريداري كنيد و هيچ نيازي به اين همه مخارج نبود 

     براي اين كار نمي‌تواني تمام دنيا را تغيير دهي، بلكه با تغيير چشم‌اندازت مي‌تواني دنيا را به كام خود درآوري

     تغيير دنيا كار احمقانه‌اي است، اما تغيير چشم‌اندازمان ارزان‌ترين و مؤثرترين روش مي‌باشد

آسان بيانديش… راحت زندگي كن