تست شخصيت‌شناسي با اشكال هندسي

by admin

تست شخصيت‌شناسي با اشكال هندسي

در اين آزمون كه از ساده‌ترين اشكال هندسى استفاده شده است، لازم است تا يكي از اين اشكال – مربع، مستطيل، مثلث، دايره، يا منحني – را به خاطر بياوريد. سپس خيلى سريع و بدون اين‌كه زياد به مغزتان فشار بياوريد شكلى را انتخاب كنيد كه بيشتر از همه مى‌پسنديد

     در حقيقت يك تست روان‌شناختى پيش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان به‌سرعت نشان مى‌دهد كه شما در زندگى چه جور آدمى هستيد و در چه مشاغلى احتمال موفقيت‌تان بيشتر است! (ناگفته نماند كه اين تست را به ديد سرگرمي نگاه كنيد تا يك بررسي همه‌جانبة روان‌شناختي شخصيت شما

مربع:
افرادى كه شكل مربع را انتخاب مى‌كنند كسانى هستند كه در يك محيط پايدار بيشترين احساس آرامش را دارند و مسير كارهايشان كاملاً واضح است. چنين اشخاصى محافظه‌كارند و دوست دارند همه‌چيز مرتب و منظم باشد. وظيفه‌شناس هستند و اگر كارى را به آنها محول كنيد آن‌قدر روى آن وقت مى‌گذارند تا تمام شود، حتّى اگر كارى تكرارى و طاقت‌فرسا باشد و مجبور شوند به تنهايى آن را انجام دهند

مستطيل:
اصول‌گرايى مشخصة بارز اين افراد است. آنها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند، ولى آن را بيشتر از طريق سازماندهى‌هاى دقيق اجرا مى‌كنند. اين امر سبب مى‌شود كه راه‌هاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى كنند. اگر وظيفه‌اى را به اين اشخاص محول كنيد ابتدا آن را به خوبى سازماندهى مى‌كنند تا اطمينان يابند كه به‌طور اصولى اجرا خواهد شد

مثلث:
اشخاصى كه شكل مثلث را انتخاب مى‌كنند هدف‌گرا هستند. آنها از برنامه‌ريزى قبل ازانجام كارها لذّت مى‌برند و به طرح موضوعات و برنامه‌هاى بزرگ و بلندمدت تمايل نشان مى‌دهند، اما ممكن است جزئيات را فراموش كنند. اگر كارى را برعهدة آنان بگذاريد ابتدا هدفى را براى آن تعيين و سپس با برنامه‌ريزى كار را آغاز مى‌كنند

دايره:
چنين افرادى اجتماعى و خوش‌صحبت هستند. هيچ لحن خشنى ندارند و امور را به وسيله صحبت كردن درباره آنها تحت كنترل خود در مى‌آورند. ارتباطات اولين اولويت آنها در زندگى است. مطمئن باشيد كه اگر وظيفه‌اى به آنها محول شود آن‌قدر دربارة آن صحبت مى‌كنند تا هماهنگى لازم ايجاد شود

منحنى:
خلاقيت در اين قبيل افراد موج مى‌زند و اغلب‌اوقات كارهاى جديد و متفاوتي را ارائه مى‌دهند. نظم و ترتيب برايشان كسالت‌آور است و اگر تكليف را براى آنها در نظر بگيريد ايده‌هاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع مى‌كنند

     به‌طور كلّى، افرادى كه سه شكل اول يعنى مربع، مستطيل و مثلث را انتخاب مى‌كنند، در جهت مسير ويژه در حركت هستند و كارها را به‌طور منطقى و اصولى انجام مى‌دهند، ولى ممكن است خلاقيت كمى داشته باشند. اما گزينش دايره و منحنى نشان‌دهندة خلاقيت و برون‌گرايى است. چنين افرادى به موقعيت‌هاى جديد و ساير افراد دسترسى پيدا مى‌كنند، ولى چندان اصول‌گرا و قابل‌اعتماد نيستند

كاربرد تست:
اين تست براى ارزيابى افراد نسبت به موقعيت شغلى‌شان كاربرد دارد و يا به‌منظور پى بردن به اين نكته كه اشخاص مختلف تا چه حد مى‌توانند با هم كار كنند

     اگر شما به‌شدّت علاقه‌منديد كه يك كار خاص و اصولى را انجام دهيد، يك فرد مربع‌دوست مى‌تواند همكار خوبى برايتان باشد. همچنين، اين‌گونه افراد براى كار در دواير حسابرسى هم كاملاً مناسب‌اند

     اگر كارها نياز به سازماندهى گروهى داشته باشند، مثلث‌دوستان در پيشبرد فعاليت‌ها موفق خواهند بود. اين افراد مى‌توانند مجرى خوبى باشند، چون اهداف را مشخص و اطمينان مى‌يابند كه دستيابى به آنها ممكن است

     براى هر نوع ارتباطات حضورى افرادى كه دايره را انتخاب مى‌كنند، بهترين هستند. آنها مى‌توانند يك كارمند خوب، مسؤول پذيرش يا فردى باشند كه به مشتريان خود خدمات مناسبى را ارائه مى‌دهند

     بالاخره افرادى كه شكل مورد علاقه‌شان منحنى است هميشه ايده‌هاى تازه دارند و به‌طور مثال براى كار در شركت‌هاى تبليغاتى مناسب‌اند