این مرد اندونزیای به مرد درختی معروف است

by admin

این مرد اندونزیای به مرد درختی معروف است

تمام سطح بدن این مرد با زگیل‌هایی به شکل گره‌های درختی پوشیده شده است. او معتقد است که شرایطش هر روز بدتر می‌شود و این در حالیست که به دنبال شغل مناسب موقعیت خود نیز می‌گردد.
او یکبار در بیمارستان بستری شده است و حدود 6 کیلو گرم از این زگیل‌ها را توسط متخصصین از خود جدا کرده است ولی زگیل‌ها پس از مدتی دوباره رشد کردند و این وضعیت ناهنجار را برایش ساخته‌اند