یک زندگی عاشقانه چگونه است ؟

by admin

یک زندگی عاشقانه چگونه است ؟

من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا…

در جمع از او تعریف می‌کنم‌.

همیشه دل آرام یکدیگر هستیم‌.

برای سلامتی‌اش صدقه می‌دهم‌.

برای همدیگر وقت صرف می‌کنیم‌.

به همه می‌گویم که دوستش دارم‌.

آرامش را در همه حال حفظ می‌کنم‌.

ازدواجمان را از موهبت‌های الهی می‌دانم‌.

باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می‌کنم‌.

در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می‌کنم‌.

اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می‌گویم‌.

در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می‌کنیم‌.

سعی می‌کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم‌.

همه هدایایی را که به من داده ، از صمیم قلب دوست دارم‌.

برای قدردانی از محبت‌هایش‌، نامة عاشقانه‌ای برایش می‌نویسم‌.

هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می‌کنم‌.

همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می‌دهم‌.

کارهایی که نشان دهندة محبتم نسبت به اوست برایش انجام می‌دهم‌.

وقتی غمگین است سعی می‌کنم ناراحتی‌اش را بفهمم و او را درک کنم.

اگر احساس کنم از وسایل شخصی‌اش چیزی کم دارد حتماً برایش تهیه میکنم‌.

به کارهایی که برایم انجام می‌دهد توجه می‌کنم و قدردان محبت‌های او هستم‌.

پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک‌، شب‌ها همه چیز را برایش تعریف می‌کنم‌

همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می‌کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند

در یک مکان یادداشتی محبت‌آمیز برایش پنهان می‌کنم و او را راهنمایی می‌کنم تا پیدایش کند

« زندگی پر از شادی است اگر زیبا ببینید »