ایا این حقیقت دارد که در سال 2012 دنیا به پایان میرسد؟

by admin

ایا این حقیقت دارد که در سال 2012 دنیا به پایان میرسد؟

پيشگويي بزرگ ماياها
ماياها اقوامي از تمدن مزو امريکايي هستند که در قرن دهم پيش از ميلاد مسيح زندگي ميکردند و در نجوم , رياضيات و بسياري علوم سرامد تمدنهاي هم دوره خود بودند.در تاريخ وباستان شناسي ماياها نه به خاطر سازه هاي عجيب و غريبشان, بلکه به خاطر پيشگويي هاي اسرار اميزشان معروف شده اند.درباره ويراني دنيا در سال 2012 چيزي شنيده ايد؟ اين يکي از ادعاهاي عجيب و اسرار اميز قوم مايا در امريکاي جنوبي است که سابقه ان به چند هزار سال پيش ميرسد.

هفت پيشگويي بزرگ ماياها

1

پيشگويي اول: زمان بدون زما

{اولين پسشگويي بزرگ ماياها (زمان بدون زمان) نام دارد وگفته شده که از سال 1999 شرايط براي به حقيقت پيوستن اماده ميشود.طبق گفته ماياها اين دگرگوني دوره اي 20 ساله خواهد داشت که در ان بشريت وارد مرحله جديدي از ياد گيري ,تغيير و تحول ميشود. انها حتي هفت سال اخر دوره بيست ساله را (دوران سياهي) نام نهاده اند, زيرا بر اين باور بودند که در اين زمان هر کسي تحت تاثير عواقب کارها و رفتار خود قرار ميگيرد, مادي گرايي پشت سر گذاشته ميشود و راه به سمت رهايي گشوده خواهد شد.}

2

 پيشگويي دوم : تغيير رفتار انسانها

{دومين پيشگويي اين قوم قديمي, اين است که پاسخ هر چيزي درون خود هر شخص است و رفتار شخص, صحت ان را تاييد ميکند.ماياها تاکيد داشتند اين پيشگويي با اغاز خورشيد گرفتگي 11 اگوست 1999 به حقيقت ميپيوندد و رفتار تمام انسانها به سرعت تغيير خواهد کرد.}

3

 پيشگويي سوم : تغيير اب و هوا

{پيشگويي سوم انها در مورد تغيير اب و هوا بوده است.انها گفته اند که با تغيير هوا , تغييرات زمين شناسي و حتي اجتماعي هم رخ خواهد داد و دليل ان کمبود اطلاعات بشر در حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي خواهد بود.}

4

 پيشگويي چهارم : پاک شدن زمين

{چهارمين غيب گويي ماياها به ذوب شدن يخها در قطب هاي شمال و جنوب اشاره دارد.به عقيده انها چنين پديده اي به زمين اجازه ميدهد تا دوباره پاک و از نو سبز شود.به عقيده ماياها در هر 117 گردش ونوس, خورشيد دچار دگرگوني عظيمي خواهد شد که موجب ظهور لکه ها و باد هاي خورشيدي ميشود.}

5

 پيشگويي پنجم : نزديکي انسان به خدا

{انها در پنجمين پيشگويي خود ادعا ميکنند هر سيستمي که بر پايه ترس بنا شده (البته تمدن بشري را نيز شامل ميشود) سقوط خواهد کرد و تنها يک جاده معنوي باقي خواهد ماند که محدوديت ها را از بين ميبرد و انسانها را به خدا نزديک تر ميسازد.}

6

ششمين پيشگويي : ظهور ستاره دنباله دار

{ششمين پيشگويي انها در مورد ستاره دنباله داري است که متاسفانه جان انسانها در معرض خطر قرار ميدهد. در فرهنگ ماياها ستاره دنباله دار مامور اجراي تغيير است تا تعادل موجود را به حرکت وا دارد.}

7

 هفتمين پيشگويي : از بين رفتن دروغ

{هفتمين پيشگويي اين قوم مبني بر اين است که از سال 1999 تا 2002 نوري از کهکشان ساطع ميشود که تمامي موجودات زنده را از نظر زماني با هم منطبق ميکند.محدوديت ها از بين ميروند, عصر جديدي از شفافيت و نور اغاز ميشود و دروغ براي هميشه ازبين ميرود.}

و اما سال 2012 پايان جهان

{در تقويم مايا روز 21 دسامبر سال 2012 به عنوان پايان دوره پنجم دنيا معرفي شده است.اما ايا اين پيشگويي صحت دارد؟
با شنيدن اين پيشگويي ها هر چقدر هم که در صحت انها ترديد وجود داشته باشد, باز هم ممکن است کمي ترس در دل بعضي ها به وجود بيايد مبني بر اينکه مبادا ناگهاني زمين بترکد و همه اميد و ارزوهايشان بر باد برود.اما جاي نگراني نيست , چون هنگامي که در پيشگويي ماياها صحبت از نابودي جهان ميشود بايد به کلمه جهان توجه کنيم , زيرا در علم نجوم جهان به يک دوره , يک زمان مشخص و يک عصر گفته ميشود و اين بدان معناست که سال 2012 نشانه اي از پايان و کامل شدن يک عصر در دوره گردش جهان و ورود به عصر جديد است.کارلوس باريوس , يکي از معروفترين پژوهشگران و مايان شناسان دنيا , در اين باره ميگويد: (2012 پايان جهان نيست , بلکه همه چيز تغيير خواهد کرد و ديگر از عصري که ما در ان زندگي مي کنيم خبري نيست.اگر مردم زمين دست از اين همه ويرانگري بردارند و براي ورود به سال 2012 اماده باشند , انگاه وارد مرحله اي نوين و بالاتر خواهيم شد).پس بهتر است به جاي اينکه با مطرح کردن موضوع نابودي جهان در پي ايجاد ترس و دلهره باشيم , بدانيم که اينده در دستمان است و اين اراده ماست که ميتواند از بدترين حوادث هم جلوگيري کند.}

اثبات پيشگويي ها

در ميان پيشگويي هاي قوم ماياها تعدادي از انها به حقيقت پيوسته است.مثلا ماياها از وجود حفره سياه در مرکز کهکشان خبر داده بودند و در سالهاي اخير, علم نوين وجود اين حفره سياه رنگ را در مرکز کهکشان تاييد کرده است.در روز شمار ماياها به ترتيب خورشيد گرفتگي هايي در سال 1999 به ثبت رسيده که طبق همان ترتيب در اين سال خورشيد گرفتگي هايي به وقوع پيوست.ماياها انفجار انرژي کيهاني از حفره سياه را که سال 1992 رخ داد از قبل پيش بيني کرده بودند.انها حتي گفته اند اوج اين انفجار در سال 2012 خواهد بود.به گفته خود انها اين انرژي , لکه هاي خورشيدي عظيمي را موجب ميشود که نتيجه ان چند برابر شدن گرماي زمين است.بسياري بر اين باورند که ما اکنون شاهد اثرات اين پديده هستيم و الوده کردن محيط زيست هم همه چيز را بدتر ميکند .انها گفته اند زماني بين نوامبر 2007 و اکتبر 2008 به بعد , بنا بر پاره اي دلايل , پول رايج جهان از بين خواهد رفت و انسانها به چيزهاي ملموس تري مانند طلا و فلزات قيمتي رو مي اودند که به نظر بسياري از کارشناسان چنين روندي در حال به واقعيت پيوستن است