ترسناک ترین استخر(حوض آب بازی) جهان در سنگاپور

by admin

ترسناک ترین استخر(حوض آب بازی)  جهان در سنگاپور

ترسناک ترین استخر جهان در سنگاپور قرار دارد این حوض آب بازی در پارک

Sands Skypark

پارک شنی آسمانی) در بالای 3 آسمان خراش قرار دارد .این استخر بالای طبقه 55 است و نمای شهر به

زیباترین حالت در حال شنا قابل مشاهده هست

طول این استخر 152 متر است و همانطور که در عکس می بینید دارای لبه نیست و اگر شما به کناره ها بروید به جای اینکه به پایین سقوط کنید به درون یک حوضچه می افتید که دور تا دور این استخر را فرا گرفته و نقش دیگر آن پمپ کردن آبی است که از کناره های استخر به پایین می ریزد و برگرداندن دوباره آن به داخل

استخر است

این پارک توسط

Moshe Sadie

.   طراحی شده . ورودی این پارک برای مسافران و توریست ها مجانی است اما برای ساکنان سنگاپور 70 دلار است