آیا جرأت رفتن به این رستوران را دارید؟

by admin

آیا جرأت رفتن به این رستوران را دارید؟

اول از تلکابین استفاده کنید تا به ابتدای مسیر برسید

اکنون راه را دنبال کنید

مطمئن شوید که نرده را محکم گرفته اید

مراقب نفر جلوی خود باشید

در هنگام گذر کردن مراقب شخصی که از روبرو می آید باشید

حالا فقط چند قدم به بالا بروید

اینجا یک کم سراشیبی است پاهایتان را داخل سوراخ ها بگذارید

چند قدم بیشتر نمانده است

در نهایت به آنجا رسیدید

رستوران
این رستوران در چین قرار دارد.
اگر توانستید به رستوران برسید غذا مجانی خواهد بود