به این ۹ سؤال جواب بدهید و سطح خوبی و انسان بودن خود را تان را بسنجید

by admin

به این ۹ سؤال جواب بدهید و سطح خوبی و انسان بودن  خود را تان را بسنجید 

اکثر مردم دوست دارند فکر کنند که انسان های خوبی هستند ولی حقیقت تلخ این است که بیشتر مردم آنقدرها هم که فکر می کنند خوب نیستند.
۹ سوال وجود دارد که مشخص می کند که آیا شما واقعا انسان خوبی هستید یانه؟ همچنین به شما کمک می کند که انسان خوبی شوید.
۱) آیا با دیگران احساس همدلی می کنید؟
یکی از مواردی که در مورد انسان های خوب وجود دارد، این است که آنها طوری به دیگران اهمیت می دهند که بقیه نمی توانند. آنها دردها و ناراحتی های دیگران را احساس می کنند و بیان می کنند که آنها را می فهمند.
۲) آیا عمدا به دیگران آسیب نمی رسانید؟
انسان های خوب به دیگران آسیب نمی رسانند.
۳) آیا در مقابل کارهایی که برای دیگران انجام می دهید، توقعی دارید؟
انسان های خوب به خاطر حس انسان دوستی که دارند کارهایی انجام می دهند، برای همسایه شان برای دوستان و خانواده شان و برای جامعه شان. خلاصه اینکه آنها کارهایی را برای دیگران انجام می دهند بدون اینکه چشم داشتی داشته باشند.
۴) آیا برای انجام کارهایی که به شما کمکی نمی کند، وقت می گذارید؟
معمولا انسان های خوب مقداری از وقتشان را صرف انجام کارهایی که باید انجام شود یا انسان هایی که احتیاج به کمک دارند می کنند. آنها این کارها را انجام می دهند به خاطر اینکه به آنها احساس خوبی می دهد نه به خاطر جایزه یا شناخته شدن و مورد توجه قرار گرفتن

۵

 آیا وقتی با دیگران برخورد یا با آنها معامله می کنید ادب را رعایت می کنید، مهربان هستید و آنها را می فهمید؟
انسان های خوب با دیگران با عشق و احترام برخورد می کنند. آنها مهربان هستند و دیگران و موقعیت شان را درک می کنند. آنها متواضع هستند و هیچ کس را از بالا نگاه نمی کنند. اگر شما هم خوب هستید پس این طور رفتار می کنید.
۶) آیا بد دیگران را نمی خواهید؟
انسان های خوب به جای اینکه دیگران را قضاوت کنند و بد برای آنها بخواهند، آنها را درک می کنند و می فهمند. آنها برای انتقام گرفتن دیگران اقدام نمی کنند یا اینکه در راستای انتقام جویی کارهای آنها را دستکاری نمی کنند.
۷) آیا همیشه صادق هستید؟
افراد خوب هیچ وقت دروغ نمی گویند یا اینکه برای محافظت از خودشان پشت ظاهری فریبنده پنهان نمی شوند آنها هیچ وقت دیگران را فریب نمی دهند. آنها آنچه را که باور دارند و صحیح است به زبان می آورند و روی آنچه که به آن ایمان دارند حق است، ایستادگی می کنند.
۸) آیا کسی را که به شما آسیب رسانده می بخشید؟
بله این حقیقت دارد. انسان های خوب هر کاری که لازم است در درون شان انجام می دهند تا کسی را که به آنها آسیب رسانده ببخشند.
۹) آیا به دیگران اجازه می دهید همان طور که هستند باشند بدون نکوهش کردن آنها؟
انسان های خوب خودخواه نیستند و از اینکه دیگران هم از آنچه دارند خوشحال هستند، خوشحال می شوند