مطلب جالب و خواندنی: اقتصاد گاوی

by admin

مطلب جالب وخواندنی: اقتصاد گاوی

اقتصاد گاوی : دو تا گاو ماده دارين

يكيش رو میفروشين و يه گاو نر میخرين … به تعداد گاوهای گله ی شما

افزوده میشه و اقتصاد رشد میكنه … پول براتون همينطور سرازير میشه و

میتونين به بازنشستگی و استراحت بپردازين

اقتصاد هندی : دو تا گاو ماده دارين

اونها رو میپرستين و عبادت میكنين

اقتصاد پاكستانی : هيچ گاوی ندارين

ادعا میكنين كه گاوهای هندی مال شما هستن … از آمريكا طلب كمك مالی

میكنين … از چين طلب كمك نظامی میكنين … از انگليس هواپيماهای جنگی

… از ايتاليا توپ و تانك … از آلمان تكنولوژی … از فرانسه

زيردريايی … از سوييس وام بانكی … از روسيه دارو … و از ژاپن

تجهيزات … با تمام اين امكانات گاوها رو میخرين و بعد ادعا میكنين كه

توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتين

اقتصاد آمريكايی : دو تا گاو ماده دارين

… يكيش رو میفروشين و دومی رو تحت فشار مجبور میكنين كه به اندازهی ۴

تا گاو شير توليد كنه … وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی

میكنين … تقصير رو گردن يه كشور گاودار میاندازين و بعد طبيعتا اون

كشور يه خطر بزرگ برای بشريت به حساب مياد … يه جنگ برای نجات جهان به

راه میاندازين و گاوها رو به چنگ ميارين

اقتصاد فرانسوی : دو تا گاو ماده دارين

… دست به اعتصاب میزنين! چون میخواين سه تا گاو داشته باشين

اقتصاد آلمانی : دو تا گاو ماده دارين

… اونها رو تحت مهندسی ژنتيك قرار میدين … بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر

میكنن و ماهی يه وعده غذا میخورن و خودشون شيرشون رو میدوشن

اقتصاد انگليسی : دو تا گاو ماده دارين

… كه هر دو تاشون جنون گاوی دارن

اقتصاد ايتاليايی : دو تا گاو ماده

دارين … نمیدونين كه اونها كجا هستن … پس بیخيال میشين و میرين سراغ

ناهار و شراب و استراحتتون

اقتصاد سوييسی : ۵۰۰۰ تا گاو ماده

دارين … هيچكدومشون مال خودتون نيستن … از كشورهای ديگه پول میگيرين

كه دارين گاوهاشون رو نگه میدارين

اقتصاد ژاپنی : دو تا گاو ماده دارين

… اونها رو از نو طراحی ژنتيكی میكنين … هيكل گاوهاتون يكدهم اندازهی

طبيعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شير توليد میكنن … بعد شونصد تا كارتون

و عكس برگردون و آدامس با شخصيت گاوهاتون با چشمهای درشت میسازين و اسمش

رو میذارين Cowkemon و توی تمام جهان پخش میكنين و میفروشين

اقتصاد روسی : دو تا گاو ماده دارين

اونها رو میشمرين و متوجه میشين كه ۵ تا گاو دارين … اونها رو دوباره

میشمرين و میفهمين كه ۴۲ تا گاو دارين … اونها رو دوباره میشمرين و

متوجه میشين كه ۱۷ تا گاو دارين … يه بطری مشروب ديگه باز میكنين و به

خوردن و شمردن ادامه میدين

اقتصاد چينی : دو تا گاو ماده دارين

…. ۳۰۰ نفر آدم دارين كه گاوها رو میدوشن … بعد ادعا میكنين كه سيستم

استخدامی و شغلی كاملی دارين و توليدات گاویتون در سطح بالايی قرار داره

و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بيان كنه بازداشت میكنين

اقتصاد ايرانی : دو تا گاو ماده دارين

كه هر دو تاشون از باباتون به ارث رسيده … يكیش رو مهر زنتون ميكنين

دومی رو هم قربونی میكنين و نذر قبولی توی دانشگاه آزاد اسلامي (واحدش فرقي نميكنه … چون شهريه دانشگاه آزاد همه جا پدرآدمو درمياره )و ازدواج موفق و شغل خوب و بدن سالم و عقل درست و حسابی و … و غيره می كنين ! و اقتصاد كشور هم همچنان با شما حال ميكنه a