Archives / 2013 / November

میزان استرس خود را بسنجید

by admin

میزان استرس خود را بسنجید استرس و فشارهای روحی بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ماست، ولی اگر این فشارها در یک دوره زمانی طولانی در حد بالایی باشد، می تواند به سلامت روحی ما آسیب برساند با پاسخ دادن...