Archives / 2012 / November

راز لاغر ماندن افراد لاغر

by admin

 راز لاغر ماندن افراد لاغر حس “پر” بودن را با “سیر شدن” اشتباه نگیرید. همه ما یک دوست باریک اندام داریم. همان دوستی که هرگز دچار وسوسه سبد نان نمی شود و وقتی می گوید “من یک تکه کوچک...

تست روانشناسی برای تعیین نمره خوشبختی

by admin

تست روانشناسی برای تعیین نمره خوشبختی نمره خوشبختی شما چند است؟ تست روانشناسی بسیار جالب خوشبختی موضوعی نسبی است. بعضی از ما اگر در غار کوه زندگی کنیم راضی هستیم و برخی دیگر اگر در قصر باشیم باز هم ناراحت...

اقدام ترسناک 2 زن برای تشویق زنان به مقابله با ترس

by admin

اقدام ترسناک 2 زن برای تشویق زنان به مقابله با ترس پریدن از هواپیما و سقوط آزاد برای هرکسی ممکن است ترسناک و هیجان انگیز باشد به همین دلیل دو زن شجاع به نام های جنیفر هافمن با 33...