خواص مواد غذائی و تاثیر آن بالای بدن

چرا باید به نوشابه نه گفت؟

by admin

چرا باید به نوشابه نه گفت؟ آيا نوشابه در فهرست خريد خانواده شما قرار دارد؟ آيا هنگام خريدمواد غذايي در فروشگاه نوشابه‌هاي رژيمي را انتخاب مي‌كنيد؟ اگر تصور مي‌كنيد نوشابه‌هاي رژيمي كم‌ضررتر هستند، لازم است بدانيد مصرف هر نوع...

هوشدار نسبت به خطر؟

by admin

هوشدار نسبت به خطر نوشابه برای فشار خون كارشناسان هشدار مي دهند كه به نظر مي رسد مصرف تعداد زيادي نوشيدني هاي شيرين خطر فشار خون بالا را افزايش مي دهد. يافته ها حاكيست كه به ازاي هر يك...

تصفیه کردن خون با مواد غذائی

by admin

تصفیه ویا پاک کردن خون با موادغذائی منظور از تصفيه به طور معمول عبارت از پاك سازي خون از مواد مضر و خطرناك است. لازم به يادآوري است كه در بدن انسان مواد غذايي و اكسيژن از طريق خون...

Page 5 of 512345