روان شناسی ، خود شناسی

رسیدن به حقیقت زنده گی

by admin

راز های برای رسیدن به حقیقت زنده گی راز اول: تمامی آن‌چه به منظور خوشحالی و خوشبختی واقعی بدان نیاز داریم، در درون ماست راز دوم: تصویر ذهنی درست از خود، ما را به حقیقت زندگی هدایت می‌کند. هر...

ده راز شادکامی

by admin

نكته هایی‌برای تبدیل روزهای كسل‌كننده به شادترین لحظات زندگی یک لبخند زدن ساده سبب می شود. انفعالات مغز تغییر پیدا ‌كند و روحیه شادمانی و نشاط در شما ایجاد ‌‌شود حتما تا به حال برایتان پیش آمده كه از صبح كه...

به افکارت عادت نکن

by admin

در این شکل شما سه تصویر می بینید. تصویر وسط مشکی و تصاویر چپ و راست رنگی. تصویر راست از راست به چپ می چرخد و تصویر چپ از چپ به راست. نکته جالب این است که اگر تصویر...

Page 8 of 8«678