لطیفه وفکاهیات

فکاهیات کاکا زنده دل : 2

by admin

فکاهیات کاکا زنده دل : 2 کوتاه کردن پاچه پطلون جوانی یک روز پیش از عید برای خود یک پطلون خرید. وقتی پطلون را در خانه پوشید ، متوجه شد که به اندازه چهار ناخن دراز است. به عجله...

فکاهیات کاکا زنده دل: 1

by admin

فکاهیات کاکا زنده دل: 1 پتره گر یک اطرافی که برای خریداری به شهر کابل آمده بود ، علاوه بر بعضی ضروریات یک دانه چاینک چینی بسیار قشنگ و زیبا نیز خریداری کرده بود. در راه برگشت در نزدیکی...

جوک های جدید

by admin

جوک های جدید  از غضنفر میپرسن نظرت راجع به زلزله چیه ؟ میکه طرح خوبیه ، تکان دهنده ست ! به یارو گفتند: سلام. گفت:هان! گفتند: نگو هان، بگو علیک سلام. گفت: آهان یه روز 3 تا لاک پشت...

فکاهیات افغانی .2: نویسنده محترم کاکا زنده دل

by admin

 فکاهیات افغانی .2: نویسنده محترم کاکا زنده دل ماجرای رخصتی تابستان چند نفر از محصلین پوهنتون قبل از آغاز امتحانات تابستانی به یکی از ولایات سرد سیر کشور به میله رفته بودند . مگر پس از سپری نمودن تقریباً...

فکاهیات افغانی ـ 1: نویسنده محترم کاکا زنده دل

by admin

فکاهیات افغانی ـ 1: نویسنده محترم کاکا زنده دل پسر خرد سالی بالای چوکی نشسته بود  و تخم میخورد. کسی پرسید: او بچه چی میکنی ده سری چوکی شیشتی تخم میخوری  ؟ پسرک گفت: خی ده سری تخم  بشینم...

قسمت سوم لطیفه وفکاهیات

by admin

اشتباه موردی کارمندی به دفتر رئیس خود می‌رود و می‌گوید: «معنی این چیست؟ شما ۲۰۰  دلار کمتر از چیزی که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید.» رئیس پاسخ می دهد: «خودم می دانم. اما ماه گذشته که ۲۰۰...

لطیفه وفکاهیات قسمت دوم

by admin

فکاهیات داستان دم خروس یک روز شخصی خروس ملا را دزدید و در کیسه اش گذاشت, ملا که دزد را دیده بود او را تعقیب نمود و به او گفت:خروسم را بده! دزد گفت: من خروس ترا ندیده ام,...

لطیفه وفکاهیات قسمت اول

by admin

در شهري در آمريكا آرايشگري زندگي مي‌كرد كه سالها بچه‌دار نمي‌شد. او نذر كرد كه اگر بچه‌دار شود، تا يك ماه سر همه مشتريان را به رايگان اصلاح كند. بالاخره خدا خواست و اوبچه‌دار شد! روز اول يك شيريني...