اشعاربرگزیده

مرا ببخش

by admin

مرا ببخش     من را به خاطر همۀ  ناامیدی ها  ببخش    من  را به خاطر همۀ   لجاجت های  کودکانه  ببخش من  را  به خاطر هر آنچه  که دیروز انجام دادم من را به خاطر هر آنچه که امروز...

عشق یعنی

by admin

عشق یعنی                   عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی...

خدنگ غمزه

by admin

 خدنگ غمزه چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت         دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت خدنگ غمزه از هرسو نهان انداختن تا کی؟          سپر انداخت عقل از دست ناوک‌های خون ریزت برآمیزی و بگریزی و...

حال ما بد نیست غم کم می خوریم

by admin

<<ما ز یاران چشم یاری داشتیم ………….خود غلط بود آنچه ، می پنداشتیم>> درجواب حال ما بد نیست غم کم می خوریم حال ما بد نيست غم کم مي خوريم  کم که نه! هر روز کم کم مي خوريم...

گرگ

by admin

گرگ گفت دانایی که: گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جاری است پیکاری سترگ روز و شب، مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره ی این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست ای...

مستی شوق

by admin

شعری در خاک مپرس حال مرا روزگار یارم نیست جهنمی شده ام هیچ کس کنارم نیست نهال بودم و در حسرت بهار ولی درخت می شوم و شوق برگ و بارم نیست به این نتیجه رسیدم که سجده کردن...

خواب و خیال

by admin

خواب و خیال گذشت عمر و تو گویی خیال و خوابی بود گذشته حسرت و آینده چون سرابی بود نبود لایق تفسیر و در خور تعبیر نه زندگی که پریشان خیال و خوابی بود براستی که ز دریای بی...

گوهر دل

by admin

آواز دل رفتیم و نشد کس خبر از راز دل ما با نغمه ی کس راست نشد ساز دل ما صد دام نهادند و به یک بند نیفتاد شهباز سبک سیر فلک تاز دل ما چشم طمع از ملک...

شعری وگلی

by admin

شعری وگلی     دردیده ی من نقش رخ دوست اگرنیست یادش به دلم لحظه ای از سینه جدانیست درسینه ی بی کینه ی من نقش توجاریست هرچندکه دردیده ی من جای توخالیست

زندگی

by admin

زندگی ………… زندگی شطرنج دنیا و دل است قصه ی پررنج صدهامشکل است شاه دل کیش هوسها می شود پای اسپ آرزوها در گل است فیل بخت ما عجب کج می رود در سر ما بس خیالی باطل است...

Page 2 of 121234»