اشعاربرگزیده

اشعاری که من می ستایم

by admin

اشعاری که من می ستایم بازگشت  پیاده آمده بودم ، پیاده خواهم رفت سروده  محمد کاظم کاظمی شاعر افغان شعری که پلاکارد  و شعار محمد باقر قالیباف کاندیدی یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران  در سال ۱۳۹۲ انتخاب شده بود Mohammad Djalali...

اشعار بر گزیده محترمه حلیمه مهرپور شاعره خوب وبا احساس وطن ما افغانستان

by admin

اشعار بر گزیده محترمه حلیمه مهرپور شاعره خوب وبا احساس وطن ما افغانستان خلص سوانح محترمه حلیمه مهرپور  حلیمه مهرپور در ماه جدی سال  1338  خور شیدی در ولایت تخار بدنیا آمده، پس از اتمام دوره دبیرستان در لیسه...

بدنبال عقل رفتن

by admin

كسی بهلول را گفت تا چند می خواهی در جنون باشی ؟ لحظه ای بخود آی و راه عقل در پیش گیر بهلول گفت این روز ها بدنبال عقل رفتن خیلی: “جنون” می خواهد عشق پرواز بلندی است مرا...

خود سوزی

by admin

  سرودۀ از  محترمه حلیمه مهرپور شاعره ، نویسنده و مسؤول نشریه ندای زن خود سوزی تقدیم به روان پاک زنانی که مورد خشونت قرار گرفته و خود سوزی کرد ه اند  روحشان شاد باد   پروانه ام ،پروانه...

من افغانم

by admin

من افغانم من نه تاجیکم نه پشتون، نی هزاره نه ز ترکم نی ز ازبک، نه بلوچم نی ز ایماق سترگم من به مذهب نی ز سنی، نی ز شیعه، نه ز سیکم نی دورنگم، نی دروغم، نی فسادم،...

بياامشب

by admin

بياامشب بياامشب به من محرم شو اي اشک بیاامشب توهم باغم شو ای اشک بیا بنگر دلم تنها شده باز بیا قلب مراهمدم شو ای اشک من ان گلبوته خشک کویری بيابرروی من شبنم شو ای اشک رهاکن ميل...

بایست دنیا ، بایست دنیا من می خواهم پیاده شوم

by admin

بایست دنیا ، بایست دنیا من می خواهم پیاده شوم من ديگر خسته شدم بس كه چشمایم بارا ني است پس دلم تا كي فضاي غصه را مهما ني است بس است برایم تحمل اين همه غم بس است...

شعر کودکانه زمستان برای اطفال

by admin

شعر کودکانه زمستان برای اطفال با شروع فصل زمستان، می توانید شعر کودکانه زمستان را برای آموزش فصل ها به بچه های دوره مهد کودک و قبل از مدرسه استفاده کنید زمستانه زمستا نه                  فصل ژاله و بارانه  هوا...

ماه را مي شود از حافظه ي آب گرفت؟

by admin

هوشنگ ابتهاج گفتمش شيرين ترين آواز چيست؟ چشم غمگينش به رويم خيره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکيد لرزه افتادش به گيسوي بلند زير لب غمناک خواند ناله‌ي زنجيرها بر دست من شراب نی   شراب تلخ میخواهم...

که تو آدم نشوي جان پدر(شعر از:جامی)ه

by admin

که تو آدم نشوي جان پدر(شعر از:جامی)ه پدري با پسري گفت به قهر که تو آدم نشوي جان پدر حيف از آن عمر که اي بي سروپا در پي تربيتت کردم سر دل فرزند از اين حرف شکست بي...

Page 1 of 12123»