شطرنج زنده گی

به یـــــادت هستــــند

by admin

42  به یـــــادت هستــــند..! آنهایی كه باتو خنديده اند ممكن است تورا فراموش كنند ، ولی آنهایی كه باتو گريه كرده اند هرگز تورا از ياد نخواهند برد …   ——————————————————————————– 43  بیـــا پرواز بیــاموزیم …. در بن بست...

لبخند به جای اشک

by admin

27 آسمان در دلت چیه ؟ …. ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد…که امشب با ناله ای بغض آلود، بر دیار این دل خسته اشک میریزد…  ——————————————————————————– 28  زندگی مثل پیانو زندگی مثل پیانو است...

اشک رسوایی

by admin

18  قشنگ و غمگین ترین لحظات قشنگ ترین لحظات را کسی به تو میدهد که بتواند غمگین ترین لحظات را از تو بگیره ‬  ——————————————————————————– 19  اوج عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و...

گیـــــــتار زندگــــــی

by admin

1  دیروز , امروز, فردا دیروز یک خاطره بود ،حسرتش نخور فردا یک راز است ، نگرانش نباش امروز یک هدیه است پس قدرش را بدان ——————————————————————————– 2  نیاز و هنر سخن گفتن يك نوع نياز است، ولي گوش...

Page 5 of 512345