شطرنج زنده گی

خندیدن به گریه های گذشته

by admin

178- عـــــــــــــــاشقتانم مادر یعنی آرامش و پدر یعنی آسایش خدا هرگز این دو تا رو از ما نگیره ——————————————————————————– 179- خوشبختی مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست   ——————————————————————————– 180- کتاب...

تازه ساختم در مقابل ام شاخ میکشد

by admin

164گاندی گفت…… هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند 1 ثروت، بدون زحمت 2 لذت، بدون وجدان 3 دانش، بدون شخصیت 4 تجارت، بدون اخلاق 5 علم، بدون انسانی 6 عبادت، بدون ایثا 7 سیاست، بدون شراف...

سکــــوت

by admin

148کـــــم طـــــاقــــت کوه های کم طاقت، آتشفشانند ——————————————————————————– 149 رهــــایم نکن هرگز نگو خدایا دستم بگیر بگو عمریست دستم گرفتی رهایش مکن ——————————————————————————– 150 سنگِ داخل رودخانه اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد بود ——————————————————————————–...

فروش دیروز و گدایی امــروز

by admin

130در یک لحظه در یک حرکــت کاش میشد با یک عطسه همۀ دل تنگی رو بیرون پاشید ——————————————————————————– 131 خدایــا کلآ شـــکـــرت ما بعضی ها را می بینیم میگویم «خدایا شکرت»٬ بعضی هم ما را می بینند میگویند «خدایا شکرت» ——————————————————————————– 132 یـــاور...

من نی بزنم شما بدرید

by admin

118 باز هم غروب جمعه روزهای هفته را هم که گم کرده باشی عصرهای جمعه را از غم و غربتش تشخیص خواهی داد ——————————————————————————– 119 سیاه و سفید ، نژاد پرســتی سفید یا سیاه بودن ارزش نیست ارزش آئینه که با...

نقطه سر خط000000000000000

by admin

نقطه سر خط000000000000000 عشق یا دوست داشتن عشق در لحظه ای پدید می آید ، دوست داشتن در امتداد زمان ، این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است دوست داشتن با یک سلام شروع می شود...

زندگی بافتن یک قالین هست

by admin

107 صداقَتت مُقدسه بعضی از آدم ها مقدسند بخاطر صداقتی که دارند   ——————————————————————————– 108  بیخیـــال عمـــر كارگرخسته اي سكه اي ازجلیقه كهنه اش بیرون آورد تا درصندوق صدقه بیاندازد؛ ناگهان جمله اي روي صندوق دیدومنصرف شد؛ صدقه عمررا...

زنــــدگی زیـــباســــت

by admin

88  –صلـــوات نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم غم موجود و پریشانی معدوم ندارم نفسی می‌زنم آسوده و عمری می‌گذارم ——————————————————————————– 89 لبخند هی بخند و غصه را شرمنده...

تو چـرا میــسوزی ؟

by admin

تو چـرا میــسوزی ؟ 58  فــاجــــعه فاجعه آن نگاه تیزی است که به هیچ سینه‌ی بازی رحم نمیکند؛ حتی اگر از آنِ مانکن درون ویترین باشد   ——————————————————————————– 59 خـــدا جــان شـــرمنــده (سر به روی پایین فرشتگان روزي از خدا...

محـــکمه دلــــم

by admin

73  شیــــــــر با آن عظمتـــش این روزها شیر هم راضیست با دمش بازی کنند نه با دلش ——————————————————————————– 74 زوزه گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنها تنگ میشود که بر فراز بلند ترین قله...

Page 4 of 512345