شطرنج زنده گی

جملات زیبا

by admin

——————————————————————————– جملات زیبا در هر لحظه ی زند گی ات که آن را به دلیل رفتار دیگران، با ناراحتی، اندوه، یاس ، خشم و ناامیدی بگذرانی، سررشته ی زندگی ات را از کف داده ای    اغلب افراد خوشحالی...

انسان ها چهار دسته هستند

by admin

زندگی سلطه گر سلطه گري را گفتند چه خوری ؟ گفت: گوشت ملت گفتند:چه نوشی ؟ گفت: خون ملت گفتند: چه پوشی ؟ گفت: پوست ملت وی را گفتند از چه راه اینها را بدست میاوری ؟ گفت: از...

نگاه درست به زندگی : اینگونه نگاه کنید

by admin

نگاه درست به زندگی : اینگونه نگاه کنید مرد را به عقلش نه به ثروتش زن را به وفایش نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش...

حکم زندان

by admin

262- دشمن نادیده دشمنی که دیده می شود زیاد ترس ندارد مراقب آن دشمنی باشید که نمی بینید   ——————————————————————————– 263- قوی بودن برخی افراد فکر می کنند قوی بودن بدین معنی است که هرگز درد را احساس نکنند....

روزنامه زندگی

by admin

246- مَــــرد مـَـرد شدن  اتفـاقی ست امــا مـَـرد بار آمــدن و زیستــن حاصل ِ تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست و مـَـردی جـاودانه شدن حـاصل ِ یک عـُـمر نیــک نـــامی ست ——————————————————————————– 247-کمی باید احمق بود .. زیاد جدی...

عجله برای خوشبختی

by admin

شانس اسمیست که نخواست شناخته شود ـ232 شانس نام مستعار خداست ، آنجا که نمیخواهد امضایش پای داده هایش باشد ——————————————————————————– 233- الاغ درون آدمها به غیر از کودک درون ، یک الاغ درون هم دارند که گاهی زمام...

وقتی که گذشت دیگر چه سود؟

by admin

519- اول با کفش هایم راه برو بعد هرچی خواهی بگو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن . از خیابانها، کوهها و...

شــهوت و شــعــور

by admin

207- صــــبـــر صبورانه در انتظار زمان بمان! هرچیز در زمان خودش رخ میدهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند ——————————————————————————– 208- هندوا نه ( خربوزه) زیر بغل ، طَبَق طَبَق...

منفور باش ولی خودت باش

by admin

207 آدمها بر دو قسم اند یا مادر زادی گرگ به دنیا می ایند و یا بره متولد می شوند!! گرگ ها همیشه گرگ می مانند ولی بره ها یا در نهایت تبدیل به گوسفندی تمام عیار می شوند...

گرما دادی یا سوزاندی؟

by admin

194- باور نبرد های زندگی همیشه به نفع قویترها پایان نمی پذیرد، دیر یا زود برد باآن کسی است که بردن را باور دارد … بردن را باور داشته باش ناپلئون بناپارت ——————————————————————————– 195- غــروب دلــگیــر جـــمــعـــه امروز جمعه...

Page 3 of 512345